Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Empty


Listen and obay, stop, can you hear your pray?

Mumbling words that no one understands

An inner voice lost within the glass

Weird dreams that cannot be explained

No value on your desperate whispers

I'm trying to fight right here mister.

In the end on what are you keen?

Please leave your head completely clean

Please sit down and please write

empty thoughts from an empty mind.

Προσεχως με μελωδια. :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου